ภาษาอินุกติตุตแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᐃᒡᓗ (อิฆลุ)

  1. บ้าน
  2. แหล่งที่อยู่