ภาษาไทใหญ่แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

မႃမႆႉ (มาไม๎)

  1. หมาไม้