ภาษากะเหรี่ยงสะกอ

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

မဲ (แม)

  1. ฟัน (อวัยวะ)