ภาษาไทใหญ่ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำสันธาน แก้ไข

ပေႃးၼၼ် (ป๊อ̂นัน)

  1. ถ้าเช่นนั้น