เปิดเมนูหลัก

เนื้อหา

ภาษาบาลีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เทียบภาษาสันสกฤต नख (นข)

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

နခ (นขช. ก.

  1. เล็บ (ทั้งมือและเท้า)
  2. เดือยไก่

วิภัตติแก้ไข