เปิดเมนูหลัก

ภาษามอญแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

ဒတံ (ทตํ)

  1. แปด