ສາດສະໜາໂມຮຳເມັດ

ภาษาลาวแก้ไข

คำนามแก้ไข

ສາດສະໜາໂມຮຳເມັດ (สาดสะหนาโมฮำเมัด)

  1. (ศาสนาอิสลาม) อิสลาม, ศาสนาอิสลาม