ภาษาลาวแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ຢາງລຶບ (ยางลึบ)

  1. ยางลบ