ภาษาลาวแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ຜົນ (ผ็น, ผล) +‎ ປະໂຫຍດ (ปะโหย̃ด, ประโยชน์)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ຜົນປະໂຫຍດ (ผ็นปะโหย̃ด)

 1. ผลประโยชน์
  ສອງຝ່າຍມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ກວ້າງຂວາງ
  สองฝ่าย̃มีผ็นปะโหย̃ดฮ่วมที่กว้างขวาง
  สองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันที่กว้างขวาง
  ສະໜັບສະໜູນການປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດໂດຍສ້າງໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
  สะหนับสะหนูนกานป็กปักฮักสาทำมะซาดโดย̃ส้างให้มีผ็นปะโหย̃ดทางด้านเสดถะกิดให้ปะซาซ็นท้องถิ่น
  สนับสนุนการปกปักรักษาธรรมชาติโดยสร้างให้มีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนท้องถิ่น