U+0E46, ๆ
THAI CHARACTER MAIYAMOK

[U+0E45]
Thai
[U+0E47]

ภาษาไทยแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

  • (อักษรเบรลล์)

รากศัพท์แก้ไข

เพี้ยนมาจากตัวเลขไทย

เครื่องหมายวรรคตอนแก้ไข

  1. ไม้ยมก