U+0E45, ๅ
THAI CHARACTER LAKKHANGYAO

[U+0E44]
Thai
[U+0E46]

ภาษาไทย แก้ไข

 
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

รูปแบบอื่น แก้ไข

  • (อักษรเบรลล์)

ตัวอักษร แก้ไข

  1. ลากข้างยาว

การใช้ แก้ไข

  1. ใช้ประกอบสระ ฤๅ ฦๅ เท่านั้น