ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ไก่-บิน-ไม่-ตก-ดิน

คำนาม แก้ไข

ไก่บินไม่ตกดิน

  1. (สำนวน) บริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นแออัด