ไก่บินไม่ตกดิน

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ไก่-บิน-ไม่-ตก-ดิน

คำนามแก้ไข

ไก่บินไม่ตกดิน

  1. (สำนวน) บริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นแออัด