ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

  • ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษคำว่า focus

คำนามแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: โฟ กั๊ด
  • จำนวนพยางค์: 2

คำนามแก้ไข

โฟกัส

  1. (ทัศนศาสตร์) จุดที่แนวแสงลู่เข้าทั้งหมดไปตัดกัน หรือ จุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน
  2. (เรขาคณิต) จุดที่ตรึงอยู่กับที่ซึ่งคู่กับเส้นไดเรกตริกซ์ ใช้กำหนดบังคับเซตของจุดชุดหนึ่งให้เรียงกันเป็นเส้นโค้งในระบบภาคตัดกรวย

คำเกี่ยวข้องแก้ไข