ดูเพิ่ม: แซ̂น และ แซ่น

ภาษาญัฮกุร

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

แซ็น

  1. เส้น
  2. ด้าย