ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

เมียเก็บ

  1. เมียที่เก็บไว้ไม่ออกหน้าออกตา