ภาษาบาลีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เทว +‎ ตา (แทนศัพท์นามนาม ภาว) หรือ ทิวฺ +‎ +‎ ตา; เทวตา เป็นภาวตัทธิต วิเคราะห์: เทวสฺส ภาโว เทวตา

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

เทวตา ญ. (เอกพจน์เท่านั้น)

  1. ความเป็นของเทพ

การผันรูปแก้ไข

อาการนามหรือภาวนาม เอกวจนะเท่านั้น