ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{ไม่ตามอักขรวิธี; เสียงสระสั้น}
เงินเงิ็น
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงngəənngən
ราชบัณฑิตยสภาngoenngoen
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ŋɤːn˧/()/ŋɤn˧/()

คำนามแก้ไข

เงีน

  1. รูปที่เลิกใช้ของ เงิน