ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เงิน-ฝืด

คำนามแก้ไข

เงินฝืด

  1. (เศรษฐศาสตร์) ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก

คำตรงข้ามแก้ไข

  1. เงินเฟ้อ