เครื่องเสวย

ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

เครื่องเสวย

  1. (ราชา) อาหาร, ของกิน