ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

เครื่องทรง

  1. (ราชา) เครื่องแต่งตัว