ดูเพิ่ม: อัญ และ อูญ

ภาษาญัฮกุร

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

อีญ

  1. อึ่งอ่าง