อัครมหาเสนาบดี

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{เสียงพยัญชนะซ้ำ}
อัก-คฺระ-มะ-หา-เส-นา-บอ-ดี
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงàk-krá-má-hǎa-sěe-naa-bɔɔ-dii
ราชบัณฑิตยสภาak-khra-ma-ha-se-na-bo-di
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ʔak̚˨˩.kʰra˦˥.ma˦˥.haː˩˩˦.seː˩˩˦.naː˧.bɔː˧.diː˧/()

คำนามแก้ไข

อัครมหาเสนาบดี

  1. หัวหน้าเสนาบดี