ภาษาไทย

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

หามิได้

  1. (ราชาศัพท์) ไม่มี