ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์หัว-เม็ด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงhǔua-mét
ราชบัณฑิตยสภาhua-met
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/hua̯˩˩˦.met̚˦˥/(สัมผัส)

คำนามแก้ไข

หัวเม็ด

  1. ส่วนตกแต่งของหัวเสาขนาดสั้น ๆ ในงานสถาปัตยกรรม มักนิยมใช้่เป็น

สัญลักษณ์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น