ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{เสียงสระสั้น}
สม-เด็ด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsǒm-dèt
ราชบัณฑิตยสภาsom-det
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/som˩˩˦.det̚˨˩/(สัมผัส)

คำนามแก้ไข

สมเดจ์

  1. รูปที่เลิกใช้ของ สมเด็จ