ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ราชสกุล

  1. (ราชา) ตระกูลฝ่ายพ่อ