ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: มาก-หฺมอ-มาก-คฺวาม

คำวิเศษณ์ แก้ไข

มากหมอมากความ

  1. (สำนวน) เมื่อมีคนมากก็มีเรื่องมากตาม