ภาษาบาลีแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เทียบภาษาสันสกฤต भाण्ड (ภาณฺฑ)

คำนามแก้ไข

ภณฺฑ ก.

  1. สิ่ง, ของ, สินค้า, ทรัพย์สิน
    อิตถิ ภณฺฑานํ อุตฺตมํหญิงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด
    ภณฺฑํ กิณาติขายสินค้า
    ภณฺฑํ วิกฺกิณาติซื้อสินค้า
  2. อุปกรณ์, เครื่องมือ

การผันรูปแก้ไข

ลูกคำแก้ไข

คำสืบทอดแก้ไข