ภาษาเลอเวือะตะวันออกแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

พวน

  1. ห้า