สวยใหมล่ะ

ส่วนตัวแก้ไข

  1. เกิดเมื่อ 21 ก.ย. 2538
  2. ถิ่นที่กำเนิด พะเยา
  3. ถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน เชียงใหม่
  4. เรียนอยู่ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. เรียนอยู่ชั้น ม.2/4

ทั่วไปแก้ไข

  1. ชอบวิชา ภาษาอังกฤษ
  2. อาชีพที่ใฝ่ฝัน ผู้พิพากษา
 
อาจจะได้เป็น...ในอนาคต