สวัสดีครับ

ถ้าทำอะไรผิดพลาด ก็ขออภัยนะครับ

th ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
tts-1 ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอีสาน ได้ในระดับพื้นฐาน
ค่นไซ้ค่นนี่เว้าอีสานมะยิบมะยอย พอกะเทิน
lo-1 ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาลาว ได้ในระดับพื้นฐาน
ຜູ້ໃຊ້ຄນນີ້ສາມາດ ໃຊ້ພາສາລາວໃດ້ໃນຣະດັບເຣິ່ມຕ້ນ