ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย2

เสียงวรรณยุกต์ 1 2 3 4 5 6
สัทอักษรสากล /˧/ 33 /˧˦/ 34 /˩/ 11 /˧˩ˀ/ 31. /˦˥˦/ 454 /˥˨/ 52 /˧˨ˀ/ 32.
รูปวรรณยุกต์ (ว่าง), ไม้แถรก (ว่าง), ไม้จัตวา ไม้เอก ไม้ซับ ไม้ตรี ไม้โท (ว่าง), ไม้เอก
  • ไม้แถรก คือรูปดังนี้ ◌̄ เป็นขีดนอน วางด้านบน
  • ไม้ซับ คือรูปดังนี้ ◌̂ เหมือนตัววีคว่ำ