ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • ผู้ - ฝ่า - ฝืน - กด - หมาย

คำนาม แก้ไข

ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

  1. บุคคลที่ล่วงหรือละเมิด ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้

คำแปลภาษาอื่น แก้ไข