ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์นิ-บาด-ชา-ดก
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงní-bàat-chaa-dòk
ราชบัณฑิตยสภาni-bat-cha-dok
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ni˦˥.baːt̚˨˩.t͡ɕʰaː˧.dok̚˨˩/()

คำนามแก้ไข

นิบาตชาดก

  1. ชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี ในส่วนพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก