นายคลังสินค้า

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:นาย-คฺลัง-สิน-ค้า

คำนามแก้ไข

นายคลังสินค้า

  1. บุคคลผู้รับทำการเก็บรักษาสินค้าเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปรกติของตน

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข