ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:นาม-มะ-กอน

คำนามแก้ไข

นามกร

  1. (ภาษาหนังสือ) ชื่อ, นาม