ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{เสียงสระสั้น}
น็อด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงnɔ́t
ราชบัณฑิตยสภาnot
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/nɔt̚˦˥/(สัมผัส)

รากศัพท์ 1แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ knot (ปมเชือก)

คำนามแก้ไข

นอต

  1. หน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระบบการเดินเรือ มีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ 1.852 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่น เรือแล่นได้เร็ว 8 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง เรียกว่า เรือมีความเร็ว 8 นอต ลมมีความเร็ว 50 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง เรียกว่า ลมมีความเร็ว 50 นอต

รากศัพท์ 2แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ nut (เครื่องตรึง)

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

นอต

  1. เครื่องตรึงหรือขันสิ่งอื่นให้แน่น ประกอบด้วยแท่งและแป้นโลหะ ตัวที่เป็นแท่งมีปลายข้างหนึ่งเป็นปุ่ม อีกข้างหนึ่งมีเกลียวด้านนอก เรียกว่า "นอตตัวผู้" และตัวที่เป็นแป้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมีรูตรงกลางและมีเกลียวด้านใน เรียกว่า "นอตตัวเมีย"

คำพ้องความแก้ไข