ภาษาญ้อ

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

คูด

  1. ขูด, ข่วน