คุยเรื่องวิกิพจนานุกรม:แจ้งผู้ดูแลระบบ

เพิ่มการอภิปราย
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ฝากแก้ไข

@Alifshinobi, B20180, Octahedron80 ตามที่ผมเคยได้พูดคุยกับคุณ B20180 เกี่ยวกับการมีหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบในวิกิพจนานุกรม โดยหน้านี้มีไว้แจ้งดำเนินการที่ต้องอาศัยผู้ดูแลระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็นรายบุคคล (ซึ่งในบางช่วงผู้ดูแลระบบบางคนอาจไม่ว่างหรือผู้ใช้บางคนก็อาจเลือกไม่ถูกว่าจะแจ้งผู้ดูแลระบบคนไหนดี) จึงขอฝากไว้ครับ --Geonuch (คุย) 19:37, 20 มิถุนายน 2563 (+07)

กลับไปที่หน้าโครงการ "แจ้งผู้ดูแลระบบ"