ภาษาไทย

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

คดีอาญา

  1. (กฎหมาย) คดีที่เกี่ยวกับการกระทำที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา

คำแปลภาษาอื่น

แก้ไข