ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

คชนาม

  1. นามราหู, อักษรชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ย ร ล ว