ภาษาไทย แก้ไข

 
ข้าวหมูแดง

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

  • RTGS: khao mu daeng

รากศัพท์ แก้ไข

ข้าว + หมูแดง

การออกเสียง แก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/kʰâ(ː)w.mǔː.dɛ̄ːŋ/ > [kʰäːw˥˩.muː˩˥.dɛ̃ːŋ˧ ~ kʰäw˥˩.muː˩˥.dɛ̃ːŋ˧]" is not valid (see Wiktionary:List of languages).
  • คำอ่านภาษาไทย:ข้าว-หฺมู-แดง

คำนาม แก้ไข

ข้าวหมูแดง

  1. ข้าวสุกมีหมูแดงวางข้างบน ราดด้วยน้ำที่ปรุงเฉพาะ

คำพ้องความ แก้ไข

บรรณานุกรม แก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 194.