ข้าวตอกดอกไม้

ภาษาไทยแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

  • RTGS: khao tok dokmai

รากศัพท์แก้ไข

ข้าวตอก + ดอกไม้

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please specify a language code in the first parameter. The value "/kʰâ(ː)w.tɔ̀ːk.dɔ̀ːk.máːj/ > [kʰäːw˥˩.tɔːk̚˨˩.dɔːk̚˨˩.mäːj˦˥ ~ kʰäw˥˩.tɔːk̚˨˩.dɔːk̚˨˩.mäːj˦˥]" is not valid.
  • คำอ่านภาษาไทย:ข้าว-ตอก-ดอก-ไม้

คำนามแก้ไข

ข้าวตอกดอกไม้

  1. เครื่องบูชามีข้าวตอกและดอกไม้

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 192.