ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ขนุนป่า

  1. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Artocarpus lanceifolius ในวงศ์ Moraceae เกิดในป่าดิบ