ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • ขะ-หนาน-ไหย่

คำวิเศษณ์ แก้ไข

ขนานใหญ่

  1. มาก, อย่างมาก
    สับเปลี่ยนตำแหน่งกันขนานใหญ่