ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ขะ-หนม-จาก

คำนามแก้ไข

ขนมจาก

  1. ขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว น้ำตาลมะพร้าว และเกลือเล็กน้อย ห่อด้วยใบจากสด ทำให้สุกโดยการย่างไฟคล้ายการเผาข้าวหลามแต่ใช้ความร้อนน้อยกว่า