ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ก้าว-ร้าว

คำวิเศษณ์แก้ไข

ก้าวร้าว

  1. เกะกะระราน