ภาษาคำเมืองแก้ไข

คำนามแก้ไข

ก้วย

  1. กล้วย

ภาษาญ้อแก้ไข

คำนามแก้ไข

ก้วย

  1. กล้วย

ภาษาอีสานแก้ไข

คำนามแก้ไข

ก้วย

  1. กล้วย