ภาษาคำเมือง

แก้ไข

คำอนุภาค

แก้ไข

ก่

  1. อีกรูปหนึ่งของ ᨠᩬᩴ᩵ (กอํ่)

คำสันธาน

แก้ไข

ก่

  1. อีกรูปหนึ่งของ ᨣᩴ᩵ (คํ่)