ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กำ-ซาบ

คำกริยาแก้ไข

กำซาบ

  1. ซึมเข้าไป, ทา, อาบ